Thống kê lô xiên cực chuẩn

Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 miền Bắc, miền Trung và miền Nam